Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť je možné predložiť výlučne v elektronickej podobe, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, prostredníctvom formulára zverejnenom na Ústrednom portáli štátnej správy.


Základné pravidlá pre podanie žiadosti:
 • Žiadosť musí byť úplná a musí zároveň obsahovať pravdivé údaje.
 • Žiadosť musí byť podaná do uzavretia výzvy.
 • Žiadosť je možné podať výlučne z elektronickej schránky žiadateľa.
 • Žiadosť sa podáva za každú prevádzku (1 EIC + 1 POD) zvlášť.

UPOZORNENIE:

 • V prípade, ak žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, musí ju podať z elektronickej schránky žiadateľa.
 • V prípade, ak má žiadateľ viacero prevádzok, podá si žiadosť za každú prevádzku samostatne.

Žiadosť je možné podať vždy za obdobie spätne:

 • Žiadosť za oprávnené obdobie január 2023 je možné podávať najskôr v priebehu februára 2023 do skončenia výzvy.
 • Žiadosť za oprávnené obdobie február 2023 je možné podávať najskôr v priebehu marca 2023 do skončenia výzvy.
 • Žiadosť za oprávnené obdobie marec 2023 je možné podávať najskôr v priebehu apríla 2023 do skončenia výzvy.
 • Žiadosť za oprávnené obdobie apríl 2023 je možné podávať najskôr v priebehu mája 2023 do skončenia výzvy.
 • Žiadosť za oprávnené obdobie máj 2023 je možné podávať najskôr v priebehu júna 2023 do skončenia výzvy (predpokladaný termín koncom mesiaca).
 • Žiadosť za oprávnené obdobie jún 2023 je možné podávať najskôr v priebehu júla 2023 do skončenia výzvy (predpokladaný termín koncom mesiaca).
 • Žiadosť za oprávnené obdobie júl 2023 je možné podávať najskôr v priebehu augusta 2023 do skončenia výzvy (predpokladaný termín koncom mesiaca).
 • Žiadosť za oprávnené obdobie august 2023 je možné podávať najskôr v priebehu septembra 2023 do skončenia výzvy (predpokladaný termín koncom mesiaca).
 • Žiadosť za oprávnené obdobie september 2023 je možné podávať najskôr v priebehu novembra 2023 do skončenia výzvy (predpokladaný termín koncom mesiaca).

Od ktorého dňa v danom mesiaci bude možné podávať žiadosť za predchádzajúci mesiac bude oznámené v úvode tejto webovej stránky.


Dôležité informácie pre úspešné podanie žiadosti nájdete v časti Návody a dokumenty. Kliknutím na odkaz nižšie budete presmerovaní na Ústredný portál verejnej správy.


Cenu a spotrebu do žiadosti po zadaní odberného miesta a dátumu oprávneného obdobia doplní systém automaticky. Pokiaľ sa tak nestalo, postupujte podľa nasledovných inštrukcií:

 • Do žiadosti je potrebné uviesť jednotkovú cenou za dodávku komodity v EUR/MWh, nie koncovú cenu na faktúre. Cenu za jednotku komodity nájdete na svojej faktúre za plyn a/alebo elektrinu tu:
 • Pre zadanie ceny a spotreby po mesiacoch resp. určitých obdobiach je potrebné v žiadosti zvoliť možnosť Pridať obdobie, čo žiadateľovi umožní vyplniť žiadosť za každý mesiac resp. obdobie zvlášť.
 • Ak bola žiadateľovi poskytnutá zľava z ceny za dodávku komodity, do žiadosti je potrebné uviesť cenu po zľave.
 • Ak je žiadateľ mesačne odpočtovaný odberateľ energie a odoberá ju vo viacerých tarifách, uvedie celkový objem dodanej komodity za všetky tarify spolu a cenu za MWh v EUR bez DPH, vypočítanú ako vážený priemer x cien vo všetkých tarifách podľa objemu dodanej komodity v oprávnenom období.

 • Príklad:
  • Cena VT 400 EUR/MWh; dodávka VT 4 MWh
  • Cena NT 300 EUR/MWh, dodávka NT 1 MWh

  Vážený priemer =
   = 400 EUR/MWh * (4 MWh/5MWh) + 300 EUR/MWh * (1 MWh/5MWh)
   = 380 EUR/ MWh

>> Podať žiadosť o poskytnutie dotácie <<