Informácie o spotrebe a cene energií

Vypočítali sme pre Vás (pre mesačne, aj ročne odpočtovaných odberateľov energie) spotrebu plynu a/alebo elektriny za oprávnené obdobie prostredníctvom typového diagramu v súlade so zákonom o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie systém v žiadosti automaticky vyplní údaje o spotrebe a cene plynu a/alebo elektriny na Vašom odbernom mieste.


UPOZORNENIE: Zadajte presné číslo POD kódu pri plyne, resp. EIC kódu pri elektrine.

Ak po zadaní údajov do elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie systém v žiadosti automaticky nevyplnil údaje o spotrebe a cene plynu a/alebo elektriny na Vašom odbernom mieste, kontaktujte svojho dodávateľa energie za účelom špecifikácie ďalšieho postupu.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je žiadateľ, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny (priradený oficiálny 16-miestny EIC kód) a/alebo plynu (priradený oficiálny 20-miestny POD kód) v oprávnenom období.