Informácie o spotrebe energií

UPOZORNENIE: Údaje o odberných miestach žiadateľov budú priebežne dopĺňané. Ak by ste mali byť oprávneným žiadateľom a nenašli ste sa v zozname, skúste to znova o 2 dni.

Vypočítali sme pre Vás (pre mesačne, aj ročne odpočtovaných odberateľov energie) spotrebu plynu a/alebo elektriny za oprávnené obdobie prostredníctvom typového diagramu v súlade so zákonom o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebu plynu a/alebo elektriny na odbernom mieste nájdete podľa POD, resp. EIC kódu Vášho odberného miesta, ktoré nájdete na Vašej faktúre.


Presný údaj o spotrebe plynu a/alebo elektriny z tabuľky je potrebné uviesť do žiadosti. Na výpočet je možné použiť nasledujúci XLS súbor s formulárom:


UPOZORNENIE: Zadajte presné číslo POD kódu pri plyne, resp. EIC kódu pri elektrine.

Ak ste v zozname nenašli informáciu o spotrebe plynu a/alebo elektriny podľa Vášho odberného miesta (EIC kód, POD kód), kontaktujte svojho dodávateľa energie za účelom špecifikácie ďalšieho postupu.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je žiadateľ, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny (priradený oficiálny 16-miestny EIC kód) a/alebo plynu (priradený oficiálny 20-miestny POD kód) v oprávnenom období.