Návody a iné dokumenty

Krátky návod na postup:

  1. Prečítajte si Výzvu na predkladanie žiadostí.
  2. Prečítajte si Návod, ako správne vypracovať žiadosť.
  3. Nezabudnite, že elektronický formulár Vám po zadaní odberného miesta (EIC/POD) a dátumu oprávneného obdobia doplní spotrebu a cenu automaticky.
  4. Ak Vám údaje automaticky nedoplní v zmysle kroku č. 3, zadajte údaje zo súboru.
  5. Ak informáciu o spotrebe nenájdete v tabuľke v zmysle kroku č. 4, kontaktujte svojho dodávateľa energie.

Návody a dokumenty, súvisiace s poskytovaním dotácie:


Súvisiaca legislatíva: