Kontakty

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón: +421 2 4854 2019
V prípade, ak sa neviete dovolať, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese nižšie.

Webové sídlo: https://energodotacie.mhsr.sk
E-mailová adresa: energodotacie@mhsr.sk