Všeobecné informácie

Výzva na predkladanie žiadostí bola ukončená dňa 22. 12. 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu.

Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine.


Ako prvý krok Vám odporúčame prečítať si celé znenie Výzvy na predkladanie žiadostí, nakoľko v nej sú detailne definované všetky podmienky pre získanie dotácie.


Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť Vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.